't Klimrek

Rijstegoed 4
3863 BZ Nijkerk
T.  033-2470750
E. klimrek@kdv-klimrek.nl

Postadres
Kinderdagverblijf 't Klimrek
Postbus 1096
3860 BB Nijkerk

Volg ons op 

Het kind staat centraal

In kinderdagverblijf ’t Klimrek staat het kind centraal. Al onze activiteiten en de omgang tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en de kinderen zijn erop gericht om het kind positief te stimuleren, met oog voor zijn of haar unieke persoonlijkheid.

Er zijn natuurlijk ook basisbehoeften die voor ieder kind gelijk zijn:

  • Behoefte aan affectie en geborgenheid
  • Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit
  • Behoefte aan erkenning en waardering
  • Behoefte aan ontwikkeling en capaciteiten

In ons pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren ze om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven, al naar gelang hun ontwikkeling.

Dit alles gebeurt in een omgeving waar we streven naar rust, warmte en veiligheid. Waardoor uw kind zich ook op kinderdagverblijf ’t Klimrek thuis zal voelen.

Klik hier om meer te lezen over ons pedagogisch beleid.