't Klimrek

Rijstegoed 4
3863 BZ Nijkerk
T.  033-2470750
E. klimrek@kdv-klimrek.nl

Postadres
Kinderdagverblijf 't Klimrek
Postbus 1096
3860 BB Nijkerk

Volg ons op 

Openingstijden

’ t Klimrek is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Tegen een aangepast tarief bieden we de mogelijkheid om uw kind al om 7.00 uur te brengen, zgn. ‘ verlengde opvang’.

Het kinderdagverblijf is het hele jaar geopend, behalve op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, 5 mei ( 1x per 5 jaar, te beginnen in 2010), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en tussen Kerst en Oud-/ Nieuwjaar.

Brengen en halen
Kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30 en 9.15 uur, zodat wij om 9.30 uur met de volledige groep kunnen eten/ drinken. Van 12.15 tot 13.15 uur kunnen kinderen die een halve dag komen, opgehaald of gebracht worden. U dient uiterlijk 18.15 uur op ’ t Klimrek te zijn om uw kind op te halen.

Afwezigheid
Voor de goede gang van zaken verzoekt het kinderdagverblijf de ouders het kind voor 8.00 uur af te melden bij de pedagogisch medewerk(st)ers van de groep indien het kind ziek is of op een bepaalde dag het kinderdagverblijf niet zal bezoeken.