't Klimrek

Rijstegoed 4
3863 BZ Nijkerk
T.  033-2470750
E. klimrek@kdv-klimrek.nl

Postadres
Kinderdagverblijf 't Klimrek
Postbus 1096
3860 BB Nijkerk

Volg ons op 

Ouderparticipatie

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Het kinderdagverblijf neemt die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers noodzakelijk. De pedagogisch medewerk(st)ers staan open voor inbreng van de ouder(s). Eenmaal per jaar vindt een ouderavond plaats. Tijdens deze avond brengen wij aspecten van de opvoeding van het kind aan bod.

Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de verschillende groepen vertegenwoordigen. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgesteld in een reglement.

Beneden in de gang hangt een ideeënbus waar u uw ideeën en opmerkingen in kan doen. Ook vragen wij hulp van ouder(s) bij verschillende activiteiten (b.v. het zomerfeest).