't Klimrek

Rijstegoed 4
3863 BZ Nijkerk
T.  033-2470750
E. klimrek@kdv-klimrek.nl

Postadres
Kinderdagverblijf 't Klimrek
Postbus 1096
3860 BB Nijkerk

Volg ons op 

Ruilen van dagen

In plaats van extra dagen, zou het ook kunnen dat u dagen wilt ruilen. Wij vragen u om uw verzoek tot het ruilen van dagen tijdig door te mailen naar: klimrek@kdv-klimrek.nl. Wij zullen proberen zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen, maar we kunnen alleen dagen ruilen als de kwaliteit van de opvang niet in het geding komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bezetting op de groep. Incidenteel ruilen van dagen kan alleen plaatsvinden binnen één en dezelfde kalendermaand en maximaal 2 dagen. Door zo vroegtijdig mogelijk het verzoek in te dienen, heeft u de meeste kans dat ruilen mogelijk is. Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden. Alleen formele sluitingsdagen van het kinderdagverblijf en afwezigheid in verband met ziekte zijn uitgesloten van deze regeling.