't Klimrek

Rijstegoed 4
3863 BZ Nijkerk
T.  033-2470750
E. klimrek@kdv-klimrek.nl

Postadres
Kinderdagverblijf 't Klimrek
Postbus 1096
3860 BB Nijkerk

Volg ons op 

Wijzigingen

Wijzigingen
Wijzigingen in de opvang kunt u doorgeven middels het wijzigingsformulier BSO op de website.

Beëindiging van een plaats
In uw kostenoverzicht en contract staat een einddatum die gelijk staat aan de datum dat uw kind 12 jaar wordt. Desondanks vragen wij u toch om één maand voor de uitschrijfdatum middels het uitschrijfformulier BSO op de website de beëindiging van de plaats door te geven.

Wilt u tussentijds het contract beëindigen dan moet u één maand opzegtermijn in acht nemen.

Indien de plaats te laat wordt opgezegd, kan ’t Klimrek de plaatsing in rekening brengen tot uiterlijk één maand nadat het uitschrijfformulier is ingeleverd. Voor het opzeggen van een deel van de plaats geldt ook de genoemde opzegtermijn.