Groepen BSO

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen van de naschoolse opvang hebben hun stamgroep in een lokaal van de Ichthusschool. De kinderen kunnen ook buiten de stamgroep om op andere plaatsen binnen de school spelen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld in het techko-lokaal, eten bereiden en aan de andere kant van het lokaal technische activiteiten doen.

Deze leeftijdsgroep willen wij de mogelijkheid bieden om zich optimaal te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hiervoor bieden wij een situatie waar deze kinderen zich veilig en geborgen voelen, zodat zij een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en waarbij ze ook leren rekening te houden met anderen.

De activiteiten die bij de BSO geboden worden gaan in overleg met de kinderen. De kinderen doen veel sport- en spelactiviteiten zowel binnen als buiten.

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang 't Klimrek

Flexibele opvang
Voor ouders die flexibele opvang nodig hebben biedt het kinderdagverblijf opvang op onregelmatige tijden. Uitgangspunt is het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de kinderen, van de ouders en van de pedagogisch medewerk(st)ers. De pedagogisch medewerk(st)ers van deze groep zijn hierop ingesteld. Zij spelen hier flexibel en creatief op de onverwachte situaties in die zich kunnen voordoen.

De aanvraag voor flexibele opvang dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden en er moet minimaal 2 uur worden afgenomen. Bij noodgevallen kunt u altijd bellen.

Vacatures
Momenteel zijn wij bij ’t Klimrek op zoek naar:

  • Flexibele medewerkers BSO 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.