Ouderparticipatie

Het kinderdagverblijf gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Het kinderdagverblijf neemt die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers noodzakelijk. De pedagogisch medewerk(st)ers staan open voor inbreng van de ouder(s). Minimaal eenmaal per jaar vindt een ouderavond plaats. Tijdens deze avond brengen wij aspecten van de opvoeding van het kind aan bod.

Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de verschillende groepen vertegenwoordigen. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgesteld in een reglement.

Heeft u ideeën en/of opmerkingen dan kunt u altijd mailen naar klimrek@kdv-klimrek.nl

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.