Wijzigingen 

Wijzigingen
Wijzigingen in de opvang kunt u doorgeven middels het wijzigingsformulier op de website.

Beëindiging van een plaats
In uw kostenoverzicht en contract staat een einddatum die gelijk staat aan de datum dat uw kind 4 jaar wordt. Desondanks vragen wij u toch om één maand voor de uitschrijfdatum middels het uitschrijfformulier op de website de beëindiging van de plaats door te geven.

Wilt u tussentijds het contract beëindigen dan moet u één maand opzegtermijn in acht nemen.

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.