Wijzigingen 

Wijzigingen
Wijzigingen in de opvang kunt u doorgeven middels het wijzigingsformulier op de website.

Beëindiging van een plaats
In uw kostenoverzicht en contract staat een einddatum die gelijk staat aan de datum dat uw kind 4 jaar wordt. Desondanks vragen wij u toch om één maand voor de uitschrijfdatum middels het uitschrijfformulier op de website de beëindiging van de plaats door te geven.

Wilt u tussentijds het contract beëindigen dan moet u één maand opzegtermijn in acht nemen.

Indien de plaats te laat wordt opgezegd, kan ’t Klimrek de plaatsing in rekening brengen tot uiterlijk één maand nadat het uitschrijfformulier is ingeleverd. Voor het opzeggen van een deel van de plaats geldt ook de genoemde opzegtermijn.

Agenda

Vacatures

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Lees meer

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.