Openingstijden

’ t Klimrek is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Tegen een aangepast tarief bieden we de mogelijkheid om uw kind al om 7.00 uur te brengen, zgn. ‘ verlengde opvang’.

Het kinderdagverblijf is het hele jaar geopend, behalve op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (1x per 5 jaar, te beginnen in 2010), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Brengen en halen
Kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.30 en 9.15 uur, zodat wij om 9.30 uur met de volledige groep kunnen eten/drinken. Van 12.15 tot 13.15 uur kunnen kinderen die een halve dag komen, opgehaald of gebracht worden. U dient uiterlijk 18.15 uur op ’ t Klimrek te zijn om uw kind op te halen. wij vinden het heel belangrijk om een goede overdracht van uw kind te kunnen geven.

Afwezigheid
Het kinderdagverblijf vraagt ouders hun kind voor 8.00 uur af te melden bij de pedagogisch medewerk(st)ers van de groep indien het kind ziek is of op die dag het kinderdagverblijf niet zal bezoeken.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.