Groepen

Kinderdagverblijf ’t Klimrek biedt zowel dagopvang als opvang voor halve dagen.

De mogelijkheden van opvang zijn:

 • Babyopvang (0 tot 1 ½ jaar)
 • Dreumesopvang (1 ½ tot 2 ½ jaar)
 • Peuteropvang (2 ½ tot 4 jaar)
 • Verticale opvang (1 ½ jaar tot 4 jaar)

Voor deze groepen geldt, dat de opvang uit minimaal 2 vaste dagdelen per week moet bestaan. 

 • Flexibele opvang (0 tot 4 jaar)

De flexibele opvang houdt in dat de kinderen mogen komen wanneer dat gewenst is (mits tijdig aangegeven). Als het aantal kinderen het toelaat is het zelfs mogelijk om op de dag zelf te bellen voor opvang.

Babyopvang
Op de babygroep worden baby’s opgevangen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot ongeveer 18 maanden. Wij vinden het erg belangrijk dat wij de baby’s voldoende rust, verzorging en regelmaat kunnen bieden. Door de baby’s bij elkaar op de groep te plaatsen kunnen wij ze dit ook bieden. Baby’s zijn vooral bezig met de ontwikkeling van al hun zintuigen. De ruimte en het spelmateriaal zijn hier ook op aangepast. Er wordt met de kinderen o.a. gezongen, boekjes gelezen, muziek gemaakt en in de ballenbak gespeeld.

Dreumesgroep
Op de dreumesgroep zitten kinderen in de leeftijd van ongeveer 1 ½ tot ongeveer 2 ½ jaar. In een beschermde omgeving leren de kinderen spelenderwijs samen met hun leeftijdsgenootjes de wereld ontdekken en zichzelf ontwikkelen.
Een jongste dreumes speelt nog niet echt samen. Concentratie en geduld hebben is nog erg moeilijk. De begeleiding van de kinderen met o.a. puzzelen, plakken, tekenen en voorlezen is meer individueel of in kleine groepjes. De oudere dreumes is al meer in staat om kleine dingen zelfstandig te doen. Ze spelen vaker samen en ook zij tekenen, plakken en puzzelen. Daarnaast worden er allerlei liedjes geleerd en buiten gespeeld.

Peutergroep
De peutergroep bestaat uit kinderen van ongeveer 2 ½ tot 4 jaar. De kinderen op de peutergroep krijgen zindelijkheidstraining wanneer ze daar aan toe zijn. Langzaam aan wordt er gewerkt aan de voorbereiding op de basisschool.De kinderen plakken, tekenen, verven en er wordt buiten in de speeltuin, zandbak of op het speelplein gespeeld. De legotafel en de ballenbak vinden de kinderen ook erg leuk. De pedagogisch medewerk(st)ers lezen regelmatig voor en zingen liedjes met de kinderen.

Verticale groep
De verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van ongeveer 1 ½ tot 4 jaar. Door de verschillende leeftijden kunnen de kinderen zich aan elkaar optrekken en wordt de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst. In een verticale groep kan elk kind in zijn eigen tempo de wereld ontdekken en zich ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep zitten. Er wordt o.a. gezongen, geknutseld, boekjes gelezen, kringspelletjes gedaan en er wordt buiten gespeeld.

Flexibele opvang
Voor ouders met onregelmatige diensten biedt het kinderdagverblijf opvang op onregelmatige tijden. Uitgangspunt is het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de kinderen, van de ouders en van de pedagogisch medewerk(st)ers. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn hierop ingesteld. Zij spelen hier flexibel en creatief op de onverwachte situaties in die zich kunnen voordoen.

De aanvraag voor flexibele opvang dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden en er moet minimaal 2 uur worden afgenomen. Bij noodgevallen kunt u altijd bellen.

Dagindeling/activiteiten
Op kinderdagverblijf ’t Klimrek is veel ruimte voor sport en spel. Daarnaast zijn er ook veel leermomenten. Die kunnen zich spontaan voordoen maar worden ook gepland. Tijdens de eet- en drinkmomenten wordt er gezongen of worden verhaaltjes voorgelezen. Andere activiteiten die gedaan worden zijn spelletjes, sport, poppenkast, tekenen, knutselen, schilderen en kleien. De groepen werken met maandelijks wisselende thema's, zoals de jaargetijden, dierendag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Vaderdag en Moederdag. Maar ook zee, zand, water, ijs, vlinders, regen e.d. kunnen het onderwerp zijn.

Aan de hand van deze thema’s worden er met de kinderen verschillende activiteiten ondernomen. Door middel van deze activiteiten komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

 • Taalontwikkeling
 • Muzikale ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling

Oudercontacten
Ouder(s) kunnen bij de pedagogisch medewerk(st)ers altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is.
De dagelijkse communicatie tussen ouder(s) en pedagogisch medewerk(st)ers van het kinderdagverblijf vindt plaats bij het brengen en halen van het kind en middels de schriftjes.

Feestjes
Als een kind jarig is wordt dat uitbundig gevierd. Als de jarige job in de groep komt, is de zaal versierd en ligt de verjaardagshoed al klaar. Er wordt gezongen en er mag getrakteerd worden. Ook de verjaardagen van de pedagogisch medewerk(st)ers worden gevierd. In juni is er altijd een groot zomerfeest voor alle kinderen. Natuurlijk vieren we ook ieder jaar Sinterklaas. Er wordt geknutseld, gezongen en Sinterklaas brengt in het gezelschap van zijn pieten een bezoek aan alle groepen.

Klik hier voor het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Lees meer

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.