Inschrijfformulier BSO

Kindgegevens
Jongen
Meisje
40 schoolweken
40 schoolweken en 6 weken vakantieopvang
40 schoolweken en 11 weken vakantieopvang
flexibele opvang
Opvang op:
14:00 - 18.30 uur
14.30 - 18.30 uur
14:00 - 18:30 uur
14.30 - 18:30 uur
12:30 - 18:30 uur
14:00 - 18:30 uur
14:00 - 18:30 uur
14.30 - 18:30 uur
12:00 - 18:30 uur
14:00 - 18:30 uur
14.30 - 18:30 uur
Wilt u niet meer in aanmerking komen voor een plaats dan dient u dit tenminste één maand van tevoren kenbaar te maken.

* Deze velden zijn verplicht.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.