Landelijk Register Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2011 heeft u alleen recht op kinderopvangtoeslag indien het kinderdagverblijf geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Registratiegegevens ’t Klimrek
Opvangadres kinderdagverblijf
Rijstegoed 4,
3863 BZ NIJKERK GLD

Kinderdagverblijf 't Klimrek 748104070

Opvangadres buitenschoolse opvang
Cornelis van Ramshorstlaan 3
3863 AZ NIJKERK GLD

Vanaf 1 oktober 2016 BSO 't Klimrek 852754280

T/m 30 september 2016 LRK BSO 't Klimrek 507660924

Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.