Tevreden ouders

Kinderdagverblijf ’t Klimrek streeft ernaar om de begeleiding, opvoeding en verzorging zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de thuissituatie. Daarom hechten we groot belang aan een sterke ouderparticipatie. Niemand kent de kinderen immers beter dan de ouders.

Ouderparticipatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Ouders kunnen altijd een vraag stellen of een op-/aanmerking geven aan de pedagogisch medewerk(st)er;
  • Mocht dit niet afdoende zijn dan kunnen zij de locatiemanager informeren;
  • Ouders ontvangen informatie over de oudercommissie en het e-mailadres;
  • Ouders kunnen plaatsnemen in de oudercommissie (klik hier voor meer informatie over de oudercommissie);
  • Tevredenheidsonderzoeken

Rapportage door de GGD
Net als alle kinderdagverblijven wordt er over 't Klimrek regelmatig gerapporteerd door de GGD. Wilt u de recente inspectierapporten inzien, klik dan op een van de links hieronder.

Klanttevredenheidsonderzoek
In april 2017 waren de klanten van kinderdagverblijf 't Klimrek in de gelegenheid om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Klik op onderstaande links voor de resultaten van de enquete.


Landelijke geschillencommissie
't Klimrek is lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders en oudercommissies in de kinderopvang kunnen voor informatie en advies over klachten terecht bij het landelijke klachtenloket voor Kinderopvang. 
Voor meer informatie: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ 

klik hier voor de brochure Klachtenloket Kinderopvang

Certificaat geschillencommissie 2017

Klik op onderstaande link voor het reglement interne klachtenprocedure


Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.