Ons team

Bij Kinderdagverblijf ’t Klimrek werkt gediplomeerd personeel. De pedagogisch medewerk(st)ers bejegenen ieder kind met een positieve houding en zullen altijd hun best doen het kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren.
Aan vertrouwen hechten we bij kinderdagverblijf ’t Klimrek het grootste belang. De kinderen kunnen op de pedagogisch medewerk(st)ers vertrouwen. Door de hechte band die ontstaat, leren de kinderen ook elkaar te respecteren. Ze ervaren dat ze zelf belangrijk zijn en dat een ander ook belangrijk is.

Stagiares
Kinderdagverblijf ‘t Klimrek is een erkend leerbedrijf, waar elk schooljaar leerlingen hun stage komen doorlopen. ‘t Klimrek vindt het belangrijk om leerlingen op te leiden tot goede pedagogisch medewerk(st)ers.
Ook begeleiden wij leerlingen van het Corlaer College in het kader van een zogenaamde snuffelstage.

Wil jij bij ’t Klimrek stage lopen, dan kun je een sollicitatiebrief sturen naar klimrek@kdv-klimrek.nl.

Vacatures
Momenteel zijn wij bij ’t Klimrek op zoek naar:

  • Enthousiaste medewerkers kinderdagverblijf 0-uren contract
  • Flexibele medewerkers BSO

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.