Ruilen van dagen

In plaats van extra dagen, zou het ook kunnen dat u dagen wilt ruilen. Incidenteel ruilen van dagen kan alleen plaatsvinden binnen één het zelfde kalenderjaar, moet vooraf aangevraagd worden en maximaal 24 dagen per kalenderjaar. 

Wij vragen u om uw verzoek tot het ruilen van dagen tijdig door te mailen naar: planning@kdv-klimrek.nl. Wij zullen proberen zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen, maar we kunnen alleen dagen ruilen als de kwaliteit van de opvang niet in het geding komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bezetting op de groep. Door zo vroegtijdig mogelijk het verzoek in te dienen, heeft u de meeste kans dat ruilen mogelijk is. Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.

Alleen formele sluitingsdagen van het kinderdagverblijf en afwezigheid in verband met ziekte zijn uitgesloten van deze regeling.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.