Het kind staat centraal

In kinderdagverblijf ’t Klimrek staat het kind centraal. Al onze activiteiten en de omgang tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en de kinderen zijn erop gericht om het kind positief te stimuleren, met oog voor zijn of haar unieke persoonlijkheid.

Er zijn natuurlijk ook basisbehoeften die voor ieder kind gelijk zijn:

  • Behoefte aan affectie en geborgenheid
  • Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit
  • Behoefte aan erkenning en waardering
  • Behoefte aan ontwikkeling en capaciteiten

In ons pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren ze om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine taken te geven, al naar gelang hun ontwikkeling.

Dit alles gebeurt in een omgeving waar we streven naar rust, warmte en veiligheid. Waardoor uw kind zich ook op kinderdagverblijf ’t Klimrek thuis zal voelen.

Klik hier om meer te lezen over ons pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf.
Klik hier om meer te lezen over ons pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang

 

 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.