Tarieven en betalingen

Richtlijnen voor de kosten zijn inclusief luiers, drinken, brood, fruit, tussendoortjes en groentepotje tot 1 jaar e.d. maar exclusief babyvoeding.

Klik hier voor de tarieven 2024 voor de dagopvang van ons kinderdagverblijf.
Klik hier voor de tarieven 2024 voor de buitenschoolse opvang van Daltonschool Corlaer, Ichthusschool, De Hoeksteen en CBS Holk.
 
De betaling geschiedt omstreeks de 25ste van de voorafgaande maand middels automatische incasso. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd. Betaling geschiedt eveneens achteraf d.m.v. automatische incasso.

Voor de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Kinderopvangtoeslag (voor meer informatie over en aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl)
  • Gemeente of UWV voor specifieke doelgroepen.

Wanneer wij u moeten aanmanen, brengen wij € 7,50 administratiekosten in rekening. Bij herhaaldelijke aanmaningen (3x of meer) behoudt het kinderdagverblijf zich het recht voor de met u gesloten overeenkomst te beëindigen.

Bij thuis houden van uw kind worden de door u ingeschreven dagdelen doorbelast. Alleen bij langdurige ziekte kan er van deze regel worden afgeweken.

Ook tijdens de vakantieperiodes gaat de betaling door (51 weken in 12 maanden). ’ t Klimrek is gesloten op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (1x per 5 jaar, te beginnen 2010), Hemelvaartsdag, Nieuwjaarsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Jaaropgaaf
De jaaropgaaf ten behoeve van de definitieve opgaaf van de kinderopvangkosten aan de Belastingdienst wordt in januari uitgegeven.

Algemene voorwaarden
Kinderdagverblijf 't Klimrek conformeert zich aan de algemene voorwaarden Kinderopvang zoals vastgesteld door onze branche-organisatie MO-groep kinderopvang

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker kinderopvang

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.