Incidentele en flexibele opvang

Voor het aanvragen van extra dagen of flexibele opvang kunt u via de mail contact opnemen met de medewerkster planning : planning@kdv-klimrek.nl of via het formulier aanvraag incidentele en flexibele opvang op de website. Extra dagen en flexibele opvang dienen tijdig aangevraagd te worden. Indien opvang mogelijk is, worden de aanvragen zo spoedig mogelijk bevestigd. Hierbij geldt dat deze extra opvang alleen mogelijk is als de bezetting op de groep dit toelaat. Wanneer u besluit uw door ons bevestigde aanvraag voor incidentele of flexibele opvang te annuleren is dit kosteloos mogelijk tot minimaal 24 uur van te voren, anders zijn wij helaas genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen, dit staat gelijk aan twee uur opvang.

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster voor de babygroep en invalkrachten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang!

Vacature pedagogisch medewerker BSO

Vacature pedagogisch medewerker invalkracht

Stage

't Klimrek heeft een aantal plaatsen voor studenten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (BOL) volgen.